Rekisteriseloste

# GDPR

Henkilötietolain 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Penbox t:mi
Y-tunnus: 1339558-2
Postiosoite: Väinölänkatu 39, 05880 Hyvinkää

REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA HENKILÖTIETOASIOISSA

Nimi: Pertti Suurhasko
Yritys: Mainostoimisto Penbox
Postiosoite: Väinölänkatu 39, 05880 Hyvinkää

REKISTERIN NIMI

Mainostoimisto Penbox asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin

 • tilausten käsittely ja toimitus
 • laskutus- ja maksuliikenne
 • palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • markkinointi

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Penboxille antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen ostaessaan Mainostoimisto Penboxin palveluja tai tuotteita.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Mainostoimisto Penbox voi luovuttaa käyttäjätietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Mainostoimisto Penboxin ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKASTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Mainostoimisto Penbox markkinointirekisterissä olevat tiedot.

Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Mainostoimisto Penbox edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Mainostoimisto Penbox toimittaa kirjallisen vastauksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu Mainostoimisto Penboxille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Mainostoimisto Penboxille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Mainostoimisto Penboxia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Mainostoimisto Penbox osoitteeseen.

LISÄTIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Mainostoimisto Penbox, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen.