Tietosuojalauseke

# GDPR

1. Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Penbox
Postiosoite: Väinölänkatu 39, 05880 Hyvinkää
Muut yhteystiedot: Puh. 0400 538 608 ja s-posti: posti@penbox.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pertti Suurhasko
Puh. 0400-538 608
s-posti: pertti@penbox.fi

3. Rekisterin nimi

Penbox asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • tilausten käsittely ja toimitus
 • laskutus- ja maksuliikenne
 • palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • markkinointi
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen ostaessaan Mainostoimisto Penbox palveluja tai tuotteita.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Evästeiden avulla verkkosivustomme saavat tietoja verkkokokemuksestasi. Käytämme alan standardimuotoisia ulkopuolisia evästeitä, kuten Google Analyticsia, seuraamaan verkkokäyttäytymistäsi ja keräämään yhdistettyjä tilastotietoja.

Jos et halua meidän seuraavan näitä tietoja, voit asettaa selaimesi hylkäämään evästeet. Katso ohjeet evästeiden poistamiseen ja hylkäämiseen Internet-selaimesi käyttöohjeista. Huomaa, että evästeiden hylkääminen voi vaikuttaa verkkosivustojen käyttökokemukseen ja estää sinua hyödyntämästä joitakin sivujen toimintoja ja palveluja.

11. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Manuaalisia rekistereitä ei ole.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.